partnere

Partnere, leverandører og nettverk

Lofoten Blue Harvest har mange venner og samarbeidspartnere både nært og fjernt. Selskapet samarbeider gjennom bedriftsnettverk, felles prosjekter og daglig drift.

Image

Saga Fisk er en innovativ og fremtidsrettet bedrift med lang tradisjon i fiske og fiskeforedling.

Saga Fisk er vår hovedleverandør av utstyr og tjenester i innhøsting og tørking av tare.

Image

Eukaryo er en spennende kunnskapsbedrift som fokuserer på utvikling av stiklinger og sporemateriale. Selskapet drives av grunnlegger Åsbjørn Karlsen som har over 40 års erfaring fra forskning og utvikling i landets fremste institusjoner.

Eukaryo ABC er ikke bare leverandør av sporer, men en partner som er aktivt med og utvikler verdikjeden i samarbeid med Lofoten Blue Harvest og andre.

Image

Hortimare er blant de ledende bedriftene i markedet for sporemateriale. Selskapet er allerede over 10 år gammelt, som er lenge i denne bransjen, og har vært aktive i Norge i over 8 år.

Selskapets grunnlegger, Job Schipper, var avgjørende for vår beslutning om å starte med taredyrking når selskapets "Direct Seeding" teknologi gav gode resultater og vekst i testfasen.

Image

Selstad er hovedleverandør av anlegg, og var sentrale i design og utforming av valg av flyteramme og dyrkesystem.

Selstad har tatt en aktiv rolle i utviklingen av tareindustrien og har flere avdelinger langs norskekysten.

Image

Marhaug er en del av Lofoten's utmerkede og tradisjonsrike verkstedsindustri. De har slip, mekanisk verksted og båtservice både på skrog og motor.

Marhaug bygget høsteriggen til Lofoten Blue Harvest med et team av kreative sveisere som tok utfordringen på strak arm uten en eneste tegning å forholde seg til. Marhaug har vært en trygg leverandør av tjenester, såvel som en fleksibel innovatør.

Image

Nordlaks var sentral i startfasen når Lofoten Blue Harvest satte de første testlinene i havet, i hovedsak gjennom leie av utstyr, båter og folk.

Fremdeles leier Lofoten Blue Harvest basen i Karivika av Nordlaks, og har kunnet ta over og sette i bruk betydelige mengder brukt og utrangert utstyr fra dem.

Norwegian Seaweed Farms

Norsk Taredyrkerforening er det viktigste nettverket i Norge for taredyrkere som satser på matproduksjon. Foreningen er stiftet av bedrifter som har identifisert felles mål om utvikling av marked og produkter, og koordineres av Norges Vel.

Norsk Taredyrkerforening arbeider aktivt med å utvikle tare som mat, med fokus på matsikkerhet, regelverk og markedsføring og salg av tare som mat på vegne av medlemmene.

Image

Algenettverk Nord er et bedriftsnettverk for bedrifter i hele verdikjeden for algeproduksjon, både mikroalger og makroalger.

Nettverket bygges opp som en Arena, og senere industriklynge, og vil være et samlingspunkt for hele bransjen.

Algenettverk Nord arrangerer spennende workshops med fokus på å øke kunnskap og kompetanse om alger, og samarbeider også med Norsk Taredyrkerforening om salg og markedsføring av tare som mat.

Image

Arctic Mustard var vår pilotkunde og til stor hjelp for å forstå markedet og potensielle kundebehov.

Lofoten Blue Harvest leverer tare til Arctic Mustard som lager det helt unike produktet "Havsennep". Selskapet har et sterkt fokus på lokal mat med lokale råvarer. Selskapet er en av verdens nordligste sennepsprodusenter, og holder til i Beiarn sør for Bodø.

Sennepen dyrkes lokalt, og taren får de fra Lofoten Blue Harvest. Sammen blir det til en helt spesiell sennep.

Image

Hopen Fisk er en fiskeindustribedrift kjent for gode produkter av høy kvalitet innen sild, rogn, blåkveite og hvalkjøtt.

De første forsøkene med tørking og pakking av tare skjedde med hjelp av Hopen Fisk, og vi leide også arbeidskraft fra de det første året.

Det går an å besøke Hopen Fisk og handle varer i butikken som selger varer rett fra produksjonen, og dette er viden kjent som et av de beste stedene å handle røkt blåkveite og hval når det er sesong for det.