Om oss

Lofoten Blue Harvest

Lofoten Blue Harvest er et taredyrkingsselskap som er lokalisert i Vågan kommune i Lofoten, det nærmeste tettstedet er Svolvær.

Lofoten er et av Norges mest kjente områder og bærer på en rik tradisjon innen havbruk og fiske. Det dramatiske landskapet med bratte fjell som stiger rett opp fra havet flere hundre hundre meter til værs, og fjorder som med dype kutt separerer dem gjør Lofoten til et eventyr-aktig og magisk sted. Flere hundre tusen turister finner hvert år veien til Lofoten, enten det er for å oppleve vill arktisk natur, gnistrende vinternetter med fantastisk nordlys, skreifiske eller nyte en pils i midnattsolen. Besøkende til Lofoten kan også nyte noe av verdens beste sjømat. Lofoten kan på alle måter kalles et matfat med både stor bredde og størrelse i produksjonen av matprodukter fra fiskeri og oppdrettsanlegg til de mange småbrukene med nisjeproduksjon innen kjøtt og meieri. Mange av disse er i verdensklasse, og eksporterer til de beste restauranter og butikker over hele kloden. Dette er noen av de tingene som gir lofoten det unike preget som både turister og fastboende vet å sette pris på.

Tare er en nykommer innen havbruk, ikke bare i Lofoten, men i Norge. Tradisjonelt har villhøstet tare blitt brukt til pottaske eller dyrefor, men også mennesker har spist tang og tare i lang tid. Vikingene samlet søl og hadde med i båtene på lengre turer. Lofoten Blue Harvest er derfor helt hjemme blant de andre næringene innen fiskeri og havbruk. Her er det mange selskaper med stor kompetanse innen havbruk og produksjon, og dyktige folk og godt utstyr er aldri langt unna.

Fjordene fylles opp med rent og næringsrikt vann to ganger i døgnet av kraftige tidevannsstrømmer. Forskjellen på høy- og lavvann er 3-4 meter, så tidevannet kommer raskt inn og skaper sterk strøm, noe Butaren stortrives med. Butare trives i strømmen, og vokser helt opp til overflaten, og blir til og med eksponert på svært lav fjære. Sukkertare foretrekker roligere bukter og dypere vann, og noen ganger kan det være vanskelig å finne den fordi den vokser mye dypere her i Nord-Norge enn andre deler av landet. Det er de villtvoksene stammene som danner grunnlaget for tareproduksjonen vår.
Selskapet ble opprettet i 2015, og de første prøvene ble satt ut på 3 lokaliteter for å undersøke vekstforholdene og hvordan metoden fungerer. Det var Hortimare som leverte sporene, og der ble vi møtt med stor entusiasme og engasjement. Vi lærte mye av de det første året, noe som var svært viktig for oss fordi det var en stor utfordring å sette i gang med noe man visste så lite om. De første prøvene var kun noen hundre meter av Butare og Sukkertare, men resultatene fra disse overbeviste oss om at dette kunne være gjennomførbart i større skala også. Hvert skritt vi tok var i ukjent terreng, så vi trådte varsomt.

I 2016 satte vi ut 3000 meter Butare i Engeløysundet, som var den mest lovende lokaliteten for Butare. Den store utfordringen det året var ramme og fortøyningssystem. Som et nystartet selskap uten inntekt var vi heldige som fikk stor hjelp av Nordlaks, som er det lokale oppdrettsselskapet. Vi er ikke det eneste tareselskapet som har hatt fordel av et nært forhold til fiskeoppdrett. Når det kommer til anlegg i sjøen er svært mye av både utstyret og kompetansen direkte overførbart mellom næringene, og siden kravene til fiskeoppdrett er svært strenge så må de stadig skifte ut eldre utstyr og erstatte det med nytt. Dette utstyret, spesielt kjetting og tau, har ingen verdi for oppdrettselskapet, og blir derfor bare sendt til resirkulering, noe som faktisk er en kostnad i seg selv. Ettersom de samme kravene ikke gjelder for taredyrking fikk vi tilgang til store mengder brukt utstyr til både rammekonstruksjonen og fortøyninger. I tillegg fikk vi leie både båter, folk og landbase av dem, så det første anlegget vi bygget ble gjort nærmest utelukkende ved hjelp av folk og utstyr fra Nordlaks.

Lofoten Blue Harvest har i dag egne folk og båter og bygger stadig mer kunnskap og kompetanse på viktige områder. Selskapet fokuserer på å bygge bedre anlegg, bedre produksjonsutstyr og bedre måter å behandle taren på både i sjøen og på land. Innhøsting er den mest ressurskrevende fasen, og det er her potensialet for å kutte kostnader er størst. Samtidig jobber samarbeidspartnere våre med å forbedre sin del av verdikjeden. Etterhvert som kostnadene synker og produksjonen øker vil tare gjøre inntog som råvare i en rekke andre industrier, alt i fra medisin og farmasi til biopolymerer, dyrefor og bioenergi.

Bent Eriksen

Bent Eriksen

Styreformann

Mer enn 30 års erfaring med fiskeoppdrett, fiskeforedling, sjømatproduksjon, salg og distribusjon av sjømat til både innland og utland.

bent@pundslett.no
+47 901 76 647

Image

Nikolai Buer

Daglig Leder

Siviløkonom fra NHH, bred erfaring innen ledelse og prosjektstyring fra flere bransjer.

nikolai@lofotenblueharvest.com
+47 479 66 700

Image

Morten Eriksen

Driftssjef Sjø

Røkterutdannelse fra fiskerifag skolen på Gravdal, 20 års erfaring innen havbruk, fiskeoppdrett og båthold.

morten_h_eriksen@msn.com

+47 979 82 588